Choď na obsah Choď na menu
 


Aramejský Otčenáš - modlitba dušou i telom

25. 11. 2009

      V Tancoch univerzálneho mieru sa tancuje a spieva Otčenáš v pôvodnom jazyku Ježiša, v aramejčine. Ježišove slová v aramejčine majú viacobsažnejší význam, ako v prekladoch z gréčtiny. Gréčtina je viac jazyk rozumu ako srdca. 

       Slovo v aramejčine je kľúčom do komnaty plnej klenotov. Neil Douglas-Klotz, americký vedec, študujúci pôvodné posvätné texty, preložil Otčenáš priamo z aramejčiny (čes.preklad vydala DharmaGaia, Praha 2001).

      Otčenáš je nádherná modlitba cez tanec a spev, sprevádzaná prijímaním vína a chleba v spoločnom kruhu.  Pri tanci modlitbu prežíva celé telo.  Je vytvorený tak, že postupne rozvibruje celé telo a človeka dostane do stavu extázy, otvára sa mu srdce a cíti lásku ku všetkému, k ľuďom, prírode, celému vesmíru.

       Jedno z hlavných posolstiev tancov DUP je mier, tolerancia a spolupatričnosť ľudí celého sveta. Keď ľudia spolu bez predsudkov tancujú a spievajú, naladia sa na jednu spoločnú vlnu, cítia jednotu, miznú bariéry, hnev a nevraživosť.


 

Abvún d-bá-šmája

Netkádaš šmach

Tejtej malkutach

Nechwej cvjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána

Wa-šbok lán chaubéjn wachtachejn ajkána d-af chnan švokn l-chajbejn

We-la tachlan le-nesjúna

Ela pacan min  biša

Metol dlache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l alám almín

Amén

 

 

 

 Otčenáš v aramejčine podľa N.D.Klotza

Dole: Ukážka výslovnosti podľa tohto autora, ktorú používame aj v tanci aramejského otčenášu, tanec trvá cca 2 hod. s prijímaním chleba a vína.